Fond og legater

Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Fondets formål er å bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.
24. august 2018

Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ble opprettet i 2008. Fondet deler ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Fondet har to søknadsfrister, 1. april og 1. oktober. Dette annonseres på Legeforeningens nettsider, i nyhetsbrev og i Tidsskriftet. Søknad sendes Legeforeningens Kvalitetsfond.
Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.

Dersom du har noen spørsmål, kan du ta kontakt ved å sende en mail til kvalitetsfondet@legeforeningen.no