Fond og legater

Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Fondets formål er å bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.
24. august 2018

Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ble opprettet i 2008. Fondet deler ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Fondet har to søknadsfrister, 1. april og 1. oktober. Dette annonseres på Legeforeninges nettsider. Søknad sendes Legeforeningens Kvalitetsfond
Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.

Dersom du har noen spørsmål, kan du ta kontakt ved å sende en mail til kvalitetsfondet@legeforeningen.no