Hovedoppgjøret i Spekter

Vi har samlet saker angående hovedoppgjøret i forhandling med tariffområde Spekter.