Norsk gynekologisk forening

Veiledere

Veileder i gynekologi (2020) - Høring

Nå er de reviderte kapitlene i gyn-veilederen klare til høring blant medlemmene. Dugnadsarbeidet går mot slutten etter en formidabel innsats av kapittelforfatterne og medarbeiderne deres! Noen kapitler er helt nyskrevet og andre er reviderte.

Filene legges ut som pdf’er under høringen. Eksterne lenker vil fungere, men interne lenker til de andre kapitlene fungerer ikke foreløpig. Etter at høringen er over vil kapitlene også legges ut som tekst, på samme måte som veileder i obstetrikk. Hvis dere ser at informasjon om samme tema ikke kommer overens i forskjellige, tilgrensende kapitler, så vær så snill å si i fra om det også.

Alle høringsinnspill sendes

Lill Mailen Løvhaugen UXILLV@ous-hf.no innen 31.01.21

Høringsinnspill må merkes med kapitteltittel i emnefeltet.

 

Det blir opp til hovedforfatter og medforfattere av kapitlene å vurdere om innspillene skal tas til følge. Høringsinnspillene besvares ikke til det enkelte medlem med mindre det er uklarheter man ønsker å diskutere nærmere. Alle innspill vurderes. Vi håper at endelig veileder kan publiseres i løpet av mars 2021.


God jul og godt nyttår!

 

Hilsen

Erik Andreas Torkildsen, Rune Svenningsen, Ingeborg Engelsen og Pernille Schjønsby

Redaksjonen i revidert veileder i gynekologi 2020