Veileder i gynekologi

Veilederne våre er nyttige arbeidsredskaper og sentrale i arbeidet vårt. Etter ny modell for veilederarbeid, revideres veilederen fortløpende på årlige guidelinemøter der vi hvert år tar vi for oss et utvalg kapitler. 

Norsk gynekologisk forening reviderte i 2023 syv kapitler nemlig Myoma uteri, Endometriose, Adenomyose, Fertilitetsbevarende behandling, Genitale misdannelser og forstyrrelser i kjønnsutviklingen, Spontanabort og Kjønnslemlestelse. 

I 2023 arrangerte vi for første gang presentasjon og diskusjon av utkastene til reviderte kapitler i et åpent guidelinemøte. Erfaringen var god, og vi gjør derfor det samme i kommende runde. De neste seks kapitlene som skal revidere er: Ektopisk graviditet, Ovarialcyster, Habituell abort, Overgangsalder, Kroniske bekkensmerter og PCOS. Disse ble lagt til høring i november og blir presentert og diskutert på guidelinemøtet i januar 2024.

Tusen takk til hovedforfattere og alle deltakere i kapittelgruppene! Dere gjør en stor dugnadsjobb for å sikre gode faglige retningslinjer i gynekologi! Veilederen er et bidrag til å sikre god medisinsk praksis og pasientsikkerhet for gynekologiske pasienter.

Dersom det oppdages feil eller behov for oppdatering, kan hovedforfatter kontaktes på e-postadresse angitt øverst i kapittelet med redaksjonen på kopi.

Mail til Gyn redaksjonskomité

Redaksjonskomiteen takker for tilliten fra styret i NGF og håper at Veileder i gynekologi vil være nyttig.

 

Bergen 12. desember 2023

 

 

sign

 

 

 

 

Kildehenvisning / referanse

Når hele veilederen eller enkeltkapitler siteres / refereres skal følgende ISBN-nummer brukes: 

ISBN 978-82-692382-3-5

(Veileder 2021 ISBN 978-82-692382-1-1)

 

I referanselisten: 
Hele veilederen: 
Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2023). ePub. ISBN 978-82-692382-3-5.

 

Enkeltkapitler (eksempel):
Skorstad M. et al. Ektopisk graviditet. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2023). ePub. ISBN 978-82-692382-3-5. [hentet 19. august 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-gynekologi/ektopisk-graviditet/

Alfabetisk oversikt

 

A

- abort, habituell

- abort, provosert

- abort, spontan

Adenomyose (nytt kap 2023

Amenoré og oligomenoré

- androgenisering

 

B

- bekkensmerter

Benigne ovarialcyster (rev jan -24)

- blødningsforstyrrelser

 

D

Descensus urogenitalis

 

E

Ektopisk graviditet (rev jan -24)

Endometriepolypper

Endometriose (rev jan -23)

 

F

Fertilitetsbevarende behandling (rev jan -23)

Fistler

 

G

Genitale misdannelser (rev jan -23)

Gynekologiske infeksjoner og vulvovaginitt

Gynekologiske blødningsforstyrrelser

 

H

Habituell Abort (rev jan -24)

Hirsutisme og androgenisering

Hyperemesis gravidarum (samme kap som i Veileder for obstetrikk)

 

I

- infeksjoner

Infertilitet og fertilitetsbehandling

 

K

Kroniske bekkensmerter (rev jan -24)

Kroniske smertetilstander i vulva

Kvinnelig omskjæring (rev jan 23, samme kap som i Veileder for obstetrikk)

 

 

L

Lovbestemte meldinger

 

M

- menopause

-mottak av ungdom/voksnse pasienter etter seksuelle overgrep

Müllerske anomalier (nytt kap 2023)

Myoma Uteri (rev jan -23)

 

O

Overgangsalder (menopause) (rev jan -24)

 

P

PCOS  (Polycystisk ovariesyndrom) (rev jan -24)

Postmenopausal blødning, PMB

Prematur ovarialinsuffisiens

Premenstruell tensjonssyndrom (PMS)

Prevensjon

Provosert abort

 

S

Seksuelle dysfunksjoner

Seksuelle overgrep, mottak av ungdom/voksne

Spontanabort (rev jan -23)

Sterilisering

 

T

Tromboseprofylakse ved gynekologiske inngrep

 

U

Urininkontinens

 

V

- vulvodyni / vestibulodyni

Vulvovaginale hudsykdommer