Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

alendronat

10. februar 2012

Denne siden har lenker til informasjonsark om legemidler som inneholder alendronat.

Alendronat er virkestoffet i ”Fosamax” og ”Alendronat”